Samhällsbyggnadssektorn präglas av stora och långsiktiga investeringarna samtidigt som samhällsomvandlingen är snabb, osäker och komplex. IQ Samhällsbyggnad lanserar därför en trend- och normspaning som är skapad för att diskutera och inspirera för att bättre förstå utmaningarna inom sektorn.

På ett seminarium den 20 juni presenterades och diskuteras idéskriften.

Idéskriften tar upp utveckling med påverkan på sektorn kopplat till bland annat den digitala revolutionen, fortsatt globalisering av ekonomin och mänsklighetens påverkan på ekosystem och på jordens klimat. Den ska framför allt inspirera sektorn till att utveckla kunskap, forska mera och på allvar anta de stora innovationsutmaningar som ligger i tiden. Idéskriften har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott.

a dig rev

Seminariet inleddes med en kortare presentation av innehållet i skriften av utskottets ordförande och dagens moderator Erik Westin och gick sedan över i ett open space-format där man gemensamt tog sig an innehållet och frågorna och diskuterade och kommenterade innehållet. Seminariet avslutades med en expertpanel som kommenterade skriften, de inspel och kommentarer som kommit fram under open space-delen. Seminariet avslutades med ett sommarmingel.

Panelister:
Åsa Minoz, ModigMinoz
Måns Elander, arkitekt SAR/MSA, Bonava
Petra Dalunde, COO Urban ICT Arena, Kista Science City

Läs mer om lanseringsseminariet på www.iqs.se, där idéskriften också kommer att finnas tillgänglig efter den 20 juni.

Redaktionen