Nu byggs spårvägsnätet ut i Stockholm.

Dagens Spårvagn linje 7 kommer i framtiden att bindas samman med Lidingöbanan. Det möjliggör resande från Gåshaga brygga på Lidingö, via Värtahamns- och Frihamnsområdet i den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, in till hjärtat av Stockholm city och T-Centralen utan byten.

Nya spårvagnar kommer att trafikera nätet och en ny spårvagnsdepå byggs på Lidingö för att hantera den ökade trafiken.

– Arbetet med projektet går riktigt bra, berättar Lars Bennhult programledare för Spårväg City vid SL. Det kommer betyda en stor avlastning på den befintliga kollektivtrafiken.

Projektet Spårväg City innefattar tre delar: moderniseringen av Lidingöbanan, byggandet av en ny spårvagnsdepå och utbyggnaden av befintliga linje 7.

Meningen med projektet är att förse Norra Djurgårdsstaden i Värta- och Frihamnsområdet med en effektiv och modern kollektivtrafik. Samtidigt binds Lidingöbanan samman med spårvägssystemet.

Moderniserad Lidingöbana

Arbetet med att modernisera Lidingöbanan är den del av projektet som kommit längst.

Lidingöbanan har varit stängd för trafik sedan sommaren 2013 för att arbetet ska kunna göras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förutom nya dubbelspårssträckor, byggs hållplatserna om och tillgänglighetsanpassas.

Banan kommer också att trafikeras av helt nya spårvagnar när den åter öppnas för trafik under första kvartalet 2015.

– Arbetet har gått väldigt bra sedan vi kom igång efter en överklagan i början av projektet. Vi jobbar nu med de allra sista byggarbetena och kommer att driftsätta inom kort, berättar Lars Bennhult.

Nya spårvagnar

– De första nya spårvagnarna började levereras i månadsskiftet oktober november. De kommer i två delar, så nu arbetar vi med att montera ihop spårvagnsseten. Därefter monteras strömavtagare på taket, berättar Lars Bennhult. Inom kort hoppas vi kunna testköra i liten skala inne på depåområdet.

Totalt blir det sju nya spårvagnar som ska trafikera Lidingöbanan. De nya vagnarna är av modellen A36 från spanska CAF (Costurcciones y Auxiliar de Ferrocarriles).

– Spårvagnarna är 40 meter långa och 2,65 meter breda. De är samma modell som de vagnar som trafikerar den nya delen av Tvärbanan i Solna, fast 10 meter längre. Det kommer att bli ett lyft för resenärerna på Lidingöbanan som får de gamla vagnarna från 50-talet ersatta med moderna och komfortabla vagnar.

Samma typ av spårvagnar kommer senare att trafikera hela det sammanbyggda spårvägsnätet.

Agadepån

Den nya spårvagnsdepån vid bostadsområdet Dalénum och AGA började byggas 2013 och redan nu är delar av anläggningen i drift.

– Vi har byggt klart och driftsatt den första etappen av depån för att kunna hantera de vagnar som ska rulla på Lidingöbanan, säger Lars Bennhult.

När Agadepån är helt utbyggd kommer den att ha plats för 30 stycken 40-metersvagnar.

Förutom uppställningsplatser för spårvagnarna kommer depån att rymma städhallar, tvätthallar, verkstadsplatser, hjulsvarv, karosseriverkstad samt kontor för trafikledning och personal.

Linje 7

Vad gäller befintliga linje 7 kommer den att förlängas i två riktningar.

Från Djurgårdsbrons fäste på Strandvägen byggs spåret vidare längs Oxenstiernsgatan, förbi Radiohuset via Gärdet till Frihamnen.

Från Frihamnen vid Lindarängsvägen kommer spårvägen fortsätta genom den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtaområdet fram till Ropsten.

– Vi har redan börjat med förberedande arbeten efter Djurgårdsbron där vi tillsammans med Stockholm Vatten gör en ledningsomläggning, berättar Lars Bennhult.

Linje 7 kommer också att förlängas, från dagens slutstation på Hamngatan till Klarabergsgatan.

– Det gör att spårvagnen nås från entrén till den nya stationen vid T-Centralen för Citybanan, säger Lars Bennhult.

På linje 7 pågår också arbete med att tillgänglighetsanpassa hållplatserna ut mot Waldemarsudde.

– Vi gör det enklare för alla resenärer att komma av och på spårvagnarna. Det är ett arbete som har pågått under året och vi håller nu på med den sista hållplatsen på Djurgården vid Nordiska museet. Och det arbetet kommer att fortsätta på delen mellan Kungsträdgården och Djurgårdsbron, säger Lars Bennhult.

Tidsplan och sträckning

Investeringsbeslutet säger projektet Spårväg City ska vara klart och sammankopplat vid Ropsten under 2020.

– Samtidigt måste vi följa Norra Djurgårdsstadens utveckling, säger Lars Bennhult. Vi samordnar och anpassar oss med Stockholms Stad.

Fram tills dess att hela spårvägsnätet är utbyggt och sammankopplat finns dock ett antal delmål.

– Vad gäller förlängningen från Hamngatan till T-Centralen hoppas vi vara klara under 2018. Vi tittar också på möjligheterna till en deltrafiköppning mellan Djurgårdsbron och Frihamnen under 2019, avslutar Lars Bennhult.

Lidingöbanans modernisering

Byggherre: Storstockholms Lokaltrafik

Projektledning: Faveo Projektledning AB, Projektpartner Sverige AB

Bygghandling: Atkins Sverige AB, Grontmij Sverige AB

Järnvägskonsult: Atkins Sverige AB

Generalentreprenör: Broby Spår AB

Agadepån

Byggherre: Storstockholms Lokaltrafik

Projektledning: Faveo Projektledning AB, Structor Bygg Stockholm AB

Totalentreprenör: Westmatic Arvika AB

Arkitekt: BBH Arkitekter & Ingenjörer AB

Byggentreprenör: BTH Bygg AB

Betongentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Stomentreprenör: Brisab-Normek Group AB

El/vent/VVS-entrprenör: Bravida Sverige AB

Redaktionen